Khách sạn Ngã ba Liên Khương - Phong cách Modern

Khách sạn Ngã ba Liên Khương - Phong cách Modern

Khách sạn Ngã ba Liên Khương - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Khách sạn Ngã ba Liên Khương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng giải trí - sinh hoạt chung

Phòng giải trí, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng cho bé 1

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng cho bé 2

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng thay đồ - Phòng tắm

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng thay đồ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

Phòng làm việc

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, khách sạn Ngã ba Liên Khương

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này