Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 75 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star. Thiết kế bởi Space T.

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này