Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

Concept

Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Khác

SpaceT

Diện tích: 75 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế concept nội thất cho Không gian kinh doanh tại Shophouse Hưng Phát Silver Star. Thiết kế bởi Space T.

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

Thiết kế concept nội thất, không gian kinh doanh, shophouse Hưng Phát Silver Star

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T