Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

Concept

Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Modern Scandinavian

Thiết kế concept nội thất cho Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi SAIGONFNK.

Phòng ngủ 1

Kiểu 1

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Kiểu 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé

Kiểu 1

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Kiểu 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T