Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 - Phong cách Modern + Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Phòng ngủ Căn hộ Homyland 2 mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi SAIGONFNK.

Phòng ngủ 1

Kiểu 1

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Kiểu 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé

Kiểu 1

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Kiểu 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, thiết kế concept nội thất, căn hộ Homyland 2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này