Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 1

Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 1

Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 1

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Minimalism. Thiết kế bởi TD Interior.

Lối vào 

Công trình hoàn thiện nội thất cho lối vào căn hộ theo phong cách Minimalist

Phòng khách

 

Phòng bếp - Phòng ăn

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ăn căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ăn căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Minimalist

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách MinimalistCông trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalist

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này