Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 2

Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 2

Concept thiết kế 3D căn hộ - Phong cách Minimalism số 2

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ theo phong cách Minimalism. Thiết kế bởi TD Interior.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ theo phong cách Minimalism

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ theo phong cách Minimalism

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ theo phong cách Minimalism

 

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ theo phong cách Minimalism

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalism

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ theo phong cách Minimalism

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này