Concept thiết kế căn hộ Greentown Bình Tân - Phong cách Modern

Concept thiết kế căn hộ Greentown Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern. Thiết kế bởi CD Wood.

Lối vào

Thiết kế 3D cho lối vào căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng khách

Thiết kế 3D cho phòng khách căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng khách căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng bếp - Phòng ăn

Thiết kế 3D cho phòng bếp căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng bếp căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng bếp căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ăn căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng bếp căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho phòng ngủ căn hộ Greentown Bình Tân theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này