Concept thiết kế chung cư Sky View Bình Dương - Phong cách Modern

Concept thiết kế chung cư Sky View Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern. Thiết kế bởi Nội Thất Vạn Huệ.

Phòng khách

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng bếp, phòng ăn

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng cho bé

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho chung cư Sky View Bình Dương theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này