Concept thiết kế spa Nasa - Phong cách Modern

Concept thiết kế spa Nasa - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 450 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern. Thiết kế bởi CD Wood.

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho spa Nasa theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này