Văn phòng Chi Nhánh Công ty 873 Bộ Giao Thông tại Hà Nội

Văn phòng Chi Nhánh Công ty 873 Bộ Giao Thông tại Hà Nội

Văn phòng Chi Nhánh Công ty 873 Bộ Giao Thông tại Hà Nội

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Khác

SpaceT

Diện tích: 310 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế Nội thất Văn Phòng Chi Nhánh Công ty 873 Bộ Giao Thông tại Hà Nội. Thiết kế bởi New View.

0

Bình luận

Tư vấn ngay