Văn phòng Chứng Khoán Bảo Minh - BMSC tại Quận 3

Văn phòng Chứng Khoán Bảo Minh - BMSC tại Quận 3

Văn phòng Chứng Khoán Bảo Minh - BMSC tại Quận 3

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Diện tích: 460 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Nội thất Văn Phòng Chứng Khoán Bảo Minh - BMSC tại Quận 3. Thiết kế bởi New View.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này