Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình. Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Concept mặt tiền Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Khu vực lễ tân - Tiếp khách

Concept nội thất khu vực lễ tân tiếp khách Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất khu vực lễ tân tiếp khách Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Không gian làm việc chung

Concept nội thất khu vực làm việc chung Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất khu vực làm việc chung Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất khu vực làm việc chung Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Phòng họp

Concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất phòng họp Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Phòng giám đốc

Concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Concept nội thất phòng giám đốc Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

Phòng nghỉ ngơi, giải trí

Concept nội thất phòng nghỉ ngơi, giải trí Văn phòng Công ty Lins Quận Tân Bình

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này