Công trình hoàn thiện Nội thất thực tế - Space T

SpaceT
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên
SpaceTLọc
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Nhà phố 350m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Nhà phố

350m2

350 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT55

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Căn hộ The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

Căn hộ

58m2

120 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT63

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Nhà phố 150m2 Quận 2 - Phong cách Neo Classic

Nhà phố

150m2

300 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT96