Công trình hoàn thiện Nội thất thực tế - Space T

SpaceT
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên
SpaceTLọc
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Căn hộ Terra Royal Quận 3 - Phong cách Modern

Căn hộ

58m2

260 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT33

Hoàn thiện

Cửa hàng Langfarm Đà Lạt

Khác

60m2

800 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT45

Hoàn thiện

Căn hộ Vinhomes Origami Q9 - Phong cách Modern

Căn hộ

75m2

235 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT36

Hoàn thiện

Căn hộ The Vista Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ

80m2

70 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT30

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Nhà mẫu The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

Căn hộ

56m2

150 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT58

Hoàn thiện

Nhà phố 260m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Nhà phố

260m2

535 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT56

Hoàn thiện

Nhà phố Cô Quy 120m2 - Phong cách Modern

Nhà phố

120m2

135 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT56

Hoàn thiện

Hoàn thiện