Cải tạo Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 - Phong cách Minimalist

SpaceT

Cải tạo Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 - Phong cách Minimalist

Space T

11-08-2023

Space T

Diện tích: 116 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 64 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo cơ bản phần hoàn thiện (không gồm nội thất) Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Phòng khách

Cải tạo phòng khách Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Cải tạo phòng khách Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Cải tạo phòng ăn Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Cải tạo phòng ngủ Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Cải tạo phòng ngủ Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Cải tạo phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Cải tạo phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2 phong cách Tối giản Minimalist

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này