10+ Phong cách Thiết kế Nội thất phổ biến

Các Phong cách Thiết kế Nội thất phổ biến

Modern

Hiện đại

Scandinavian

Bắc Âu

Minimalist

Tối giản

Japandi

Japan x Scandinavian

Indochine

Đông Dương

Neoclassic

Tân cổ điển

Industrial

Công nghiệp

Mid-century modern

Hiện đại giữa thế kỷ

Bohemian

Du mục

Rustic

Mộc mạc

Contemporary

Đương đại

Color block

Khối màu