Căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi - Phong cách Neo Classic

Space T

30-05-2024

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 500 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Lô gia

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này