Căn hộ Origami - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Origami - Phong cách Modern

Space T

28-03-2024

Space T

Diện tích: 84 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 200 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ Origami theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi Decor 2309.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ Origami theo phong cách Modern

 

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ Origami theo phong cách Modern

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Origami theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Origami theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này