Căn hộ The Rich Star Chị Vân - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ The Rich Star Chị Vân - Phong cách Modern

Space T

27-03-2024

Space T

Diện tích: 84 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 350 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ The Rich Star Chị Vân theo phong cách Modern. Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Phòng bếp -  phòng ăn

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ăn căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ The Rich Star theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này