SpaceT

Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian

Space T

27-03-2024

Space T

Diện tích: 85 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 265 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian. Thi công hoàn thiện bởi H+ Architech.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng khách căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng bếp căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng ngủ căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Phòng làm việc

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng làm việc căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho phòng tắm căn hộ Westgate Bình Chánh theo phong cách Scandinavian

 

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này