Cafe HighLand KNG Mall Phú Mỹ Bà Rịa

SpaceT

Hoàn thiện

Cafe HighLand KNG Mall Phú Mỹ Bà Rịa

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 210 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Cafe HighLand KNG Mall Phú Mỹ tại Bà Rịa. Thi công hoàn thiện bởi New View. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T