Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

20-01-2022

Space T

Diện tích: 15 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 42 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi T&T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này