Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

20-01-2022

SpaceT

Diện tích: 15 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện Cải tạo bếp Căn hộ Citisoho Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi T&T. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T