Cải tạo Khu ẩm thực Quận Phú Nhuận

SpaceT

Cải tạo Khu ẩm thực Quận Phú Nhuận

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 200 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 375 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình Cải tạo Khu ẩm thực tại Quận Phú Nhuận. Thi công hoàn thiện bởi Song Song. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này