Cải tạo Nhà hàng Sushi KO Phú Nhuận

SpaceT

Hoàn thiện

Cải tạo Nhà hàng Sushi KO Phú Nhuận

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 200 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình Cải tạo nhà hàng Sushi KO Phú Nhuận. Thi công hoàn thiện bởi Song Song. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T