Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 - Phong cách Modern

Space T

17-04-2023

Space T

Diện tích: 155 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 900 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Hải Đăng.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ 155m2 THE MARQ Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này