Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Space T

11-05-2023

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 140 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi D.CONCEPT.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này