Căn hộ The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

27-03-2023

Space T

Diện tích: 58 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 120 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Origami Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ The Origami Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này