Căn hộ Safira Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

SpaceT

Căn hộ Safira Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

22-03-2023

Space T

Diện tích: 67 m2

Space T
Chi phí: 250 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Safira Khang Điền mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) + Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi DECOR TỔ ẤM.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp, phòng cho bé Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Phòng ngủ lớn

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Phòng cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Safira Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này