Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes - Phong cách Modern + Scandinavian

Space T

29-03-2023

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T
Chi phí: 200 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối đi Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Tòa S10.03 The Origami Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này