Căn hộ Masteri Thảo Điền - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Masteri Thảo Điền - Phong cách Modern

Space T

22-03-2023

Space T

Diện tích: 73 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Masteri Thảo Điền mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi DECOR TỔ ẤM.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ phụ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này