Căn hộ Palm Heights (Palm City) - Phong cách Bán cổ điển + Hiện đại

SpaceT

Căn hộ Palm Heights (Palm City) - Phong cách Bán cổ điển + Hiện đại

Space T

22-03-2023

Space T

Diện tích: 77 m2

Space T
Phong cách: Modern, Khác
Space T
Chi phí: 400 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Palm Heights (Palm City) mang phong cách Bán cổ điển + Hiện đại. Thi công hoàn thiện bởi DECOR TỔ ẤM.

Phòng bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Phòng ngủ lớn

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Phòng ngủ nhỏ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

Khu vực làm việc

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc Căn hộ Palm Heights Palm City phong cách Bán cổ điển, Hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này