Căn hộ Bcons Garden Bình Dương - Phong cách Modern + Rustic

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Bcons Garden Bình Dương - Phong cách Modern + Rustic

SpaceT

03-10-2022

SpaceT

Diện tích: 58 m2

SpaceT
Phong cách: Khác, Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Bcons Garden Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại) + Rustic (Mộc mạc). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Phòng bếp - ăn

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng khách

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, phong cách mộc mạc Rustic, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, phong cách mộc mạc Rustic, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, phong cách mộc mạc Rustic, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, phong cách mộc mạc Rustic, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, phong cách mộc mạc Rustic, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Lối đi

Lối đi, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Bcons Garden

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T