Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

05-05-2023

Space T

Diện tích: 56 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 95 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Mộc Đức.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Bcons Plaza Bình Dương phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này