Căn hộ Cantavil - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Cantavil - Phong cách Modern

Space T

06-04-2023

Space T

Diện tích: 150 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 900 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Cantavil mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc - thư giãn

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại ModernHoàn thiện nội thất khu vực làm việc Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Lô gia phòng khách

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Không gian chính của phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại ModernHoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh trong phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Lô gia phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất lô gia phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Cantavil phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này