Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Neo Classic

SpaceT

30-03-2023

SpaceT

Diện tích: 100 m2

SpaceT
Phong cách: Neo-classic
SpaceT
Chi phí: 2 Tỉ đồng

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi CUNGDECOR.

Lối vào

Công trình hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà vệ sinh chung

Công trình hoàn thiện nội thất nhà vệ sinh chung Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2

Phòng khách

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất khu vực phòng tắm phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất khu vực phòng tắm phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất khu vực phòng tắm phòng ngủ master Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Công trình hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ cao cấp Thảo Điền Quận 2 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Tư vấn ngay