Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 - Phong cách Color Block

SpaceT

Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 - Phong cách Color Block

Space T

19-03-2024

Space T

Diện tích: 95 m2

Space T
Phong cách: Color Block
Space T
Chi phí: 250 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block. Thi công hoàn thiện bởi Nội thất Quang Hải.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ chung cư Celadon Tân Phú 95m2 mang phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này