Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

12-04-2023

Space T

Diện tích: 75 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 600 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Hoàn thiện cầu thang Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại ModernHoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Lối hành lang - Khu vực giải trí, làm việc

Hoàn thiện nội thất lối hành lang, khu vực giải trí, làm việc Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối hành lang Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Gia Hòa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này