Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu - Phong cách Modern + Minimalist

SpaceT

Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu - Phong cách Modern + Minimalist

Space T

13-06-2023

Space T
Phong cách: Modern, Minimalist
Space T
Chi phí: 550 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu mang phong cách Modern (Hiện đại) kết hợp với Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư H2 Hoàng Diệu phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này