Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden - Phong cách Modern

Space T

12-04-2023

Space T

Diện tích: 73 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 600 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Phòng bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Khu vực làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ chung cư Hado Centrosa Garden phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này