Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

01-06-2023

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T
Chi phí: 115 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) kết hợp Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi THE TIME DECOR.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Lovera Vista Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này