Căn hộ chung cư Minh Thành Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Minh Thành Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

21-07-2022

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Minh Thành Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi STUDIO 22.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng ăn - Bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng ngủ phụ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng tắm - Toilet chung

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ chung cư Minh Thành

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này