Căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 Quận Tân Phú - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 Quận Tân Phú - Phong cách Modern

Space T

27-02-2023

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 80 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 Quận Tân Phú mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi D.C House. 

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc tại căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 quận Tân Phú phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này