Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi - Phong cách Minimalist

Space T

30-06-2023

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 420 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi đã qua sử dụng thành không gian nội thất mới mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Thạnh Mỹ Lợi phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này