Căn hộ chung cư The One Sài Gòn - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư The One Sài Gòn - Phong cách Modern

Space T

04-03-2023

Space T

Diện tích: 72 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 720 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư The One Sài Gòn mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất Phòng khách Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng khách Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này