Căn hộ chung cư The One Sài Gòn - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ chung cư The One Sài Gòn - Phong cách Modern

SpaceT

04-03-2023

SpaceT

Diện tích: 72 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư The One Sài Gòn mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng bếp Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ăn Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất Phòng khách Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng khách Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất Phòng ngủ Căn hộ chung cư The One Sài Gòn phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T