Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

07-06-2023

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 200 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi PB Decor.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Vinhomes Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này