Căn hộ D'Edge Thảo Điền - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Căn hộ D'Edge Thảo Điền - Phong cách Neo Classic

Space T

06-04-2023

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 400 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ D'Edge Thảo Điền mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất cây thông trong phòng khách Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Lô gia phòng khách

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ D'Edge Thảo Điền phong cách Hiện đại Modern

Quang cảnh nhìn từ lô gia Căn hộ D'Edge Thảo Điền

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này