Căn hộ Diamond Riverside - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Diamond Riverside - Phong cách Scandinavian

Space T

11-05-2023

Space T

Diện tích: 83 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 180 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Diamond Riverside mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi D.CONCEPT.

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Diamond Riverside phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này