Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức - Phong cách Modern

Space T

16-06-2023

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.4 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Hoàn thiện mặt tiền Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện cầu thang Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện hành lang Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

Hoàn thiện nội thất Căn hộ dịch vụ tại Thủ Đức

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này