Căn hộ Dream Home Quận 8 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Dream Home Quận 8 - Phong cách Modern

Space T

10-07-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 150 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Dream Home Quận 8 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Dream Home Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này