Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

18-07-2023

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 435 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Decor 2309.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này