Căn hộ E04 Saigon South Residences - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ E04 Saigon South Residences - Phong cách Minimalist

Space T

07-07-2023

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 680 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ E04 Saigon South Residences mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hành lang

Hoàn thiện nội thất hành lang Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất khu vực thư giãn trong phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất khu vực thư giãn trong phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ E04 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này