Căn hộ Estella Heights Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Estella Heights Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

10-11-2021

Space T

Diện tích: 150 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Căn hộ Estella Heights Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi MoreSpace. 

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng ngủ

Lô gia

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này